English (United Kingdom)Slovenčina (Slovenská republika)
V predloženom portfóliu je prierez tvorbou. Koncepcia maľby spočíva najmä v spracúvaní vážnych, aktuálnych, existencionálnych tém a pocitov. V skeptickom spytovaní sa na podstatu dnešného postmoderného človečenstva a jeho zmysel nastávajúceho jestvovania. Hlavným a spoločným menovateľom je človek a jeho vnútorné prežívanie, či už vedomé alebo nevedomé. Obrazy oscilujú medzi reálnym a symbolickým ponímaním založených na ambivalencii. Maliarsky prejav je zväčša expresívny v redukovanej farebnej škále, niekedy až na hranici medzi kresbou a monochrómnou maľbou. Literárna tvorba (poézia) je paralelnou súčasťou výtvarného snaženia. Básne i skice sú určitou formou denníkového záznamu a neoddeliteľnou súčasťou tvorby. Väčšinu z obrazov na tejto stránke poskytujem k predaju. Pracujem i na objednávku. Ceny dohodou.
 

 

©2014 Anna Hercegová
Všetky práva vyhradené.