English (United Kingdom)Slovenčina (Slovenská republika)
Biografia

* 23. 7. 1984 Nitra

Štúdium:

1999 – 2003
Súkromná škola úžitkového výtvarníctva, Topoľčany
Odbor: Modelárstvo a návrhárstvo odevov
2005 – 2009
Akadémia Umení v Banskej Bystrici
Fakulta výtvarných umení
Katedra maľby
Ateliér maľby
prof. Stanislav Balko akad. mal.
Bakalársky stupeň
2009 – 2011
Akadémia Umení v Banskej Bystrici
Fakulta výtvarných umení
Katedra maľby
Ateliér maľby
prof. Stanislav Balko akad. mal.
Magisterský stupeň
2011 - 2012

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Pedagogická fakulta
Doplňujúce pedagogické štúdium

2012 - 2013

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta výtvarných umení
Doplňujúce pedagogické štúdium

Kolektívne výstavy:

2008: „Nájdený nový vírus“
Umelecká beseda slovenská, Bratislava
2008: „Junk(Young) Art“ /Hry s umením/
Tatranská galéria, Poprad
2008: „KE-BA-BB“
Považská galéria, Žilina
2009: „Výkvet“
Ego Gallery, Bratislava
2013: Workshop „Kreatívna zóna“
Pohoda, Trenčín
2013: „Hranice a horizonty“
Muzeum Bystrice nad Perštejnem
2013, 2014: 1. Máj, deň otvorených ateliérov
Cvernovka, Bratislava
2014: „Guláš 3“ River Gallery, Bratislava
2014: „Máj v umení“ Privátna Galéria J&T Banky
 


 

©2014 Anna Hercegová
Všetky práva vyhradené.